Zadávání obchodních případů
  • RSS Feed

Last modified on 1/28/2013 2:36 PM by User.

Tags:

Zadávání obchodních případů

Systém FogBugz je primárně určen pro vývojářské týmy (evidence chyb v sotware apod.), nicméně je to velmi obecné řešení, které lze velmi dobře uplatnit i pro jiné evidence, vyžadující týmovou spolupráci.

Výhodou je naprosto miminalistický design a velmi málo povinných položek. Zde je jednoduchý návod, jak založit, editovat a uzavírat obchodní případy, popřípadě školení a žádosti o poskytnutí služeb.

Ke stažení (pro obchodní případy školení):

 

1. Založení potenciálního obchodního případu:

 

2. Editace obchodního případu

Filozofie práce ve FogBugz je velmi podobná Wiki - FB ukládá informace o všech provedených akcích do historie a ta je přístupná a viditelná ve všech fázích práce s daným případem.

Zásahy do dříve vložených textů jsou sice možné, ale měly by se používat pouze v případech opravy překlepů apod.

Editaci případu může mít dvojí podobu:

 

1. Přidání nové události (budete používat v 99%). Používejte pro zadávání nové skutečnosti - například komunikace se zákazníkem, nové požadavky, posun ternímu, změna statusu apod. Editaci zahájíte otevřením případu a kliknutím na tlačítko Edit v horní nebo dolní liště (viz. screenshot níže).

Poté se Vám otevře okno s možností zadání textu - vypadá to stejně, jako při zadávání nového případu. Nicméně napsání textu není povinné, protože někdy můžete potřebovat změnit jen datum realizace, nastavit jiný status, zapnout notifikaci apod. Nastavíte si tedy všechny požadované hodnoty a podle potřeby napíšete / nenapíšete text. Pak kliknete na tlačítko OK pod textovým polem (i když v textu nic není). Všechny provedené změny se provedou a zapíší do historie.

-> Nezapomínejte na změnu statusu případu, aby bylo jasné, v jaké fázi obchodní případ je.

 

   
0. Request received Přijetí poptávky - výchozí stav
1. Communication with customer Probíhá komunikace se zákazníkem
2. Product testing Zákazník testuje produkt
3. Quote sent - waiting for response Zaslána nabídka - čeká se na odpověď
4a. Want to buy - project approval Zákazník má zájem o koupi - čeká se na schválení projektu ve firmě
4b. Want to buy - budget approval Zákazník má zájem o koupi - čeká se na schválení financí na projekt
4c. Want to buy - wait for public tender Zákazník má zájem o koupi - čeká se na vypsání výběrového řízeníschválení financí na projekt
4d. Want to buy - public tender opened kazník má zájem o koupi - výběrové řízení vypsáno
5. Order received Zákazník zaslal objednávku

 

2. Zpětná editace textu  (pouze v nezbytných případech). Když se v nějakých textech přepíšete nebou jsou informace chybné, můžete toto opravit kliknutím na ikonu vedle datumu nad konkrétní událostí (viz. screenshot níže).