Bug/ idea reporting
 • RSS Feed

Last modified on 7/8/2008 1:30 PM by User.

Tags:

Bug/ idea reporting

Systém pro hlášení / evidenci chyb a posílání případných návrhů vývojovému týmu je jednou ze základních součástí systému FogBugz.

Zakládání nových případů

Založit nový případ (Case) lze dvojím způsobem:

 • přes menu New Case
 • automatickým založením případu po vytvoření screenshotu programem FogBugz Screenshot


Založení případu přes menu New Case

Po kliknutí na menu New Case se zobrazí okno s informacemi o novém případu


Zde zadáte informace o případu. FogBugz se spokojí s minimálním množstvím povinných údajů, takže celá práce je rychlá a jednoduchá.

Důležité údaje (doporučujeme vyplnit):

 • Title: název případu

 • Project: z nabídky vyberte, ke kterému projektu se případ vztahuje
 • Category: kategorie případu - důležité!

  • Bug: chyba

  • Feature: funkce / vlastnost

  • Inquiry: dotaz

  • Scheduled item: plánovaná akce / událost

 • Area: část projektu, ke které se případ vztahuje. Pokud nevíte, nechte Undecided nebo jinou nabídnutou volbu.

  Assigned to: komu je případ přidělen. Standardně je to projektový manager pro danou část projektu, tzv. Primary Contact.

 • Fix for: verze projektu, ve které má být chyba odstraněna. Pokud nevíte, ponechte volbu undecided.
 • Priority (sloupec vlevo, první položka): důležitost případu. Pokud hlásíte chybu (Bug), doporučujeme tuto položku vždy vyplnit, abychom znali její důležitost z vašeho pohledu!


Do textového pole pak můžete vepsat popis chyby nebo text dotazu / požadavku. Pokud chcete k textu připojit jeden či více souborů, můžete tak učinit pomocí tlačítka Attach a file v pravém doním rohu okna.

Vše pak odešlete do systému kliknutím na tlačítko OK. FogBugz zároveň zašle email osobě, které byl případ přidělen.


Automatické založením případu po vytvoření screenshotu programem FogBugz Screenshot

Pokud jde o hlášení chyb, velmi často je toto doprovázeno také přílohou v podobě ofocené obrazovky. Aby uživatelé nemuseli toto provádět ručně, ukládat na disk a nahrávat v podobě přílohy ke hlášení, nabízí FogBugz speciální utilitu, Fogbugz Screenshot. Stáhnout si ji můžete prostřednoctvím menu Extras / Capture Screenshots. Utilita je k dispozici pro Windows i Mac OS X. Po instalaci najdete program v systémové liště vpravo dole (Windows) nebo nahoře (Mac OS X)Kliknutím na tuto ikonu dojde k ofocení aktuální obrazovky a spuštění utility, kde můžete screenshot upravit a poslat přímo do FogBugz.Vysvětlivky:


Include (co ze screenshotu se má použít)
 • Current Window: aktuální okno

 • Entire screen: celá obrazovka

 • No screenshot: prázdná obrazovka


You can: (úprava screenshotu)
 • Crop: ořiznutí - označte myší oblast, která se ořízne

 • Highlight: zvýraznění - označte myší oblast, která se zvýrazní


Submit as: (odeslat jako)
 • New case: založí nový případ

 • Attach to existing case: připojí k již existujícímu případu. Zde je nutné pak zadat číslo případu, ke kterému se má screenshot připojit.


Po kliknutí na tlačítko Attach dojde k odeslání screenshotu do FogBugz, kde pak můžete k případu doplnit textový komentář a další údaje.Zobrazení stávajících případů

Jakmile je v systému FogBugz založen nový případ, objeví se zainteresovaným osobám v seznamu na homepage systému FogBug a také jim přijde email s odkazem na daný případ. Pokud na Homepage seznam případu nevidíte, klikněte na menu List.

Standardně se ny homepage vypisují jen otevřené případy (se statusem Active), pokud se chcete podívat na již uzavřené případy, klikněte na odkaz "open"  nad seznamem případů v textu "Filter: First 50 open cases" a vyberte si ze seznamu položku Closed.


Formu zobrazení,vypisované položky apod. můžete libovolně upravovat a to pomocí menu Filter / Customize. Uspořádání a šířku sloupců lze změnit přímo myší v okně prohlížeče.

Editace stávajících otevřených případů

Pokud chcete nějaký otevřený případ editovat (přidat vlastní komentář, screenshot apod.), klikněte na jeho název na homepage v seznamu nebo odkaz v emailu. V okně s komentáři k případu pak klikněte na tlačítko Edit (nachází se dole i nahoře). Pak můžete do textového okna přidat komentář a případně připojit přílohy. Pokud chcete poslat screenshot, můžete tak učinit přímo z aplikace FogBugz Screenshot a zadat číslo případu, ke kterému chcete případ připojit.Předání případu jiné osobě

Zadavatel má při založení možnost přiřadit případ výchozímu projektovému managerovi (Primary Contact) nebo jiné osobě, zapojené do projektu. Toto lze dodatečně změnit a předat tak případ k řešení jiné osobě a to pomocí tlačítka Assign, které se nachází vedle výše zmíněného tl. Edit.


Uzavření případu

Pokud dojde k vyřešení případu (oprava chyby, implementace požadované funkce apod.), otevřete případ a klikněte na tlačítko Resolve. Opět můžete připojit komentář a následně případ definitivně uzavřít (tlačítkem Resolve and Close) nebo nechat ve stavu "vyřešeno" (tlačítko Resolve) pro případné finální otestování.Jestliže necháte případ ve stavu Resolved, pak při jeho zobrazení uvidíte dole další tlačítka a to Reopen a Close. Ta slouží ke znovuotevření případu (přepnutí do stavu Active) nebo jeho uzavření (přepnutí do stavu Closed).

Tip:
Chybí vám něco v nápovědě nebo máte dotaz? Piště do diskuse sem.

<- Zpět na úvodní stránku Helpu